23 listopada 2017 Brak komentarzy admin DP Broker , ,

Spoglądając na statystyki , które dotyczą popularności leasingu wśród przedsiębiorców można prosto zauważyć, iż znakomita większość z nich mając wśród opcji do wyboru leasing operacyjny i finansowy zdecydowanie wybiera to pierwsze rozwiązanie. Generalnie nie ma się czemu dziwić ponieważ leasing operacyjny jest opcją przeznaczoną dla znacznie poważniejszego grona odbiorców, ukierunkowanych na duże wpływy w krótkim terminie. Leasing finansowy jest zaś proponowany dla stosunkowo wąskiej grupy klientów choć mimo to także potrafi przynieść znaczne profity o ile tylko dany przedsiębiorca dokona przemyślanego wyboru na podstawie dokładnej analizy możliwości jakie ta opcja stwarza. Leasing finansowy charakteryzuje się przede wszystkim tym, iż w tym przypadku to przedsiębiorca zyskuje możliwość osobistego dokonywania odpisów amortyzacyjnych, które w tym samym czasie może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu, praktycznie tak samo jest również w kwestii chociażby odsetek z raty leasingowej. W leasingu finansowym strategiczny również może być fakt braku limitu minimalnego czasu obowiązującej danego przedsiębiorcę umowy czy też minimalnej wartości końcowej z nią związanej – umowa może być podpisana na dowolny czas uzgodniony między obiema stronami. Analizując specyfikę leasingu finansowego trzeba również nadmienić o problemach związanych z podatkiem VAT, który w takim przypadku powinno się zapłacić w 100% razem z pierwszą ratą leasingową. Powyższa opcja stanowi na pierwszy rzut oka nie lada kłopot ponieważ wiąże się z konkretnym wydatkiem i to zaraz na starcie, jednak warto zauważyć, że cieszy się ono niespodziewaną popularnością u podmiotów, które nie są płatnikami podatku VAT, a co z tym związane: łapią one możliwość do odliczenia tejże stawki w wymiarze równym kwocie na jaką obłożony jest przedmiot podpisywanej umowy. Jeśli zdecydujemy się na leasing finansowy należy jeszcze pamiętać o jednej podstawowej kwestii dotyczącej uzyskania na własność wskazanego przedmiotu zaraz po zakończeniu okresu jego dzierżawienia. Chodzi o to, że w opisanym tu przykładzie przejęcie takie następuje automatycznie wraz ze wniesieniem przez leasingobiorcę końcowej raty leasingowej. Od tego momentu przedmiot umowy stanowi formalnie partię majątku właściciela firmy, a co za tym idzie należy mieć całkowitą świadomość takiego stanu rzeczy już na początku prowadzonego procesu zawierania umowy. Leasing finansowy potrafi zagwarantować korzyści jednak jedynie wtedy gdy jego wybranie ma pełne odbicie w specyfice prowadzonej działalności. Doskonale sprawdza się on między innymi w przypadku przedsiębiorców funkcjonujących w branży medycznej a to za sprawą niższej stawki podatku VAT na urządzenia o tym charakterze. Dodatkowo dobre efekty w ramach zdecydowania się na leasing finansowy odczują również większe przedsiębiorstwa, dla których istotna między innymi jest szybsza amortyzacja. Z jednej strony leasing operacyjny jak i leasing finansowy są rozwiązaniami przynoszącymi konkretne korzyści. Warto jednak do poszczególnych przypadków podchodzić indywidualnie i w jednakowy sposób dokonywać oceny jak również ostatecznej decyzji (z uwzględnieniem różnych dostępnych parametrów), odnośnie do tego który z powyższych typów leasingu powinien w przypadku specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej wyjść jak najlepiej.