Kiedy postanawiamy zakupić nieruchomość, np. mieszkanie czy dom, decydujemy się często na kredyt hipoteczny. Jednak marzenia o nowych czterech kątach przyćmiewają nam formalności związane z jego załatwieniem. Dla większości jest to po prostu czarna magia. Tak naprawdę jednak nie jest to nic strasznego i wydaje mi się, że każdy jest w stanie to ogarnąć.

Z pewnością na początku, gdy myślimy o wzięciu kredytu na mieszkanie lub dom, szukamy najlepszej i najkorzystniejszej oferty we wszystkich bankach. W szczególności chodzi o koszty okołokredytowe, jak oprocentowanie, marża i prowizja dla banku za udzielenie kredytu. Wpływa to znacznie na wysokość naszych rat, które określane są mianem rat kapitałowo-odsetkowych. Wspomniane raty kapitałowe jest to kwota, która idzie na pokrycie zaciągniętych zobowiązań. Część odsetkowa jednak jest bardzo ważnym elementem dla banku, ponieważ stanowi wynagrodzenie dla instytucji udzielającej nam kredytu.

Możemy zdecydować się na raty równe bądź raty malejące. Pierwsze z nich przez cały okres trwania umowy są jednakowej wysokości. Na początku większą część raty stanowią odsetki, zaś spłacanie zobowiązań następuje w minimalnym stopniu. Zupełnie odwrotnie kształtują się raty na koniec okresu spłacania, gdzie większą część stanowi rata kapitałowa, a minimalnym procentem są odsetki.

Raty malejące to takie, w których rata kapitałowa jest niezmienna przez cały okres trwania umowy. Jednak odsetki z miesiąca na miesiąc są coraz niższe, dzięki czemu również raty maleją. Stąd ich nazwa.

Wyliczenia jednych i drugich rat możemy dokonać poprzez kalkulator kredytowy, który znajdziemy na wielu stronach poświęconych kredytom. Jednocześnie możemy dopasować wysokość rat do swoich warunków finansowych i wybrać te, które będą dla nas najdogodniejsze. Po wybraniu banku z najkorzystniejszą ofertą i złożeniu wszystkich obowiązkowych dokumentów bank dokonuje weryfikacji naszego wniosku. Taka analiza finansowa polega na sprawdzeniu naszej zdolności kredytowej. Odpowiedzialny dział analizuje nasze dochody i sprawdza, czy wcześniej nie pojawiły się zadłużenia przy spłatach innych kredytów i pożyczek. Oczywiście priorytetem jest również ich terminowa spłata. Dzięki złożonym dokumentom, takim jak zaświadczenie o zarobkach i wyciąg z konta oraz dzięki wglądowi w BIK (Biuro Informacji Kredytowej) bank jest w stanie przeanalizować całą naszą historię kredytową.

Jeżeli cała weryfikacja przebiegnie prawidłowo, otrzymujemy z banku pozytywną decyzję kredytową i wówczas możemy podpisać umowę kredytu. Jeśli choćby jeden element z naszej historii kredytowej nie podobał się bankowi, możemy otrzymać decyzję negatywną bądź zostaniemy poproszeni o uzupełnienie dokumentacji, ewentualnie o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Dzięki takiej analizie finansowej bank zabezpiecza się przed nierzetelnymi klientami, którzy w przyszłości mogliby zaprzestać spłacania zobowiązań lub znacznie opóźniać się z ich spłatą. Taka zaś sytuacja wiąże się z obciążeniem klienta odsetkami za zwłokę w spłacie, a nawet może zakończyć się w sądzie i rozpocząć postępowanie komornicze. Raty więc należy spłacać terminowo w dniu, który razem z doradcą banku sami ustaliliśmy. W przeciwnym razie możemy znaleźć się na czarnej liście nie tylko w banku, ale również BIK, co wpłynęłoby bardzo negatywnie na naszą historię kredytową.