24 listopada 2017 Brak komentarzy admin DP Broker , ,

Prowadząc działalność gospodarczą jedną z najważniejszych spraw, o które koniecznie trzeba pamiętać już na samym początku jest bezspornie ta dotycząca wyposażenia naszej firmy w służbowy samochód. W zależności od rodzaju branży, w której funkcjonuje dane przedsiębiorstwo potrzeba zakupienia środka transportu może sprowadzać się zarówno do jednej sztuki, jak i do całej floty, składającej się z kilku czy nawet kilkunastu sztuk pojazdów.

Inwestycja tego rodzaju wymaga bez wątpienia dość ogromnych nakładów – jeśli w grę wchodzi samofinansowanie to właściciel firmy musi musi brać pod uwagę wydatek wysokości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych w wersji optymistycznej ( jeśli do nabycia jest tylko jeden środek transportu) albo nawet kilkuset tysięcy, czy nawet kilku milionów złotych jeśli do nabycia jest cała flota środków transportu. Pozostaje do rozstrzygnięcia zasadnicza kwestia skąd tego rodzaju środki pozyskać? Jednym z najpopularniejszych oraz jak dotąd głównie stosowanych w ostatnim czasie sposobów, które pozwalają sfinansować obligatoryjne z punktu widzenia określonych potrzeb przedsiębiorstwa inwestycje są bez wątpienia pożyczki samochodowe. Z jakiego powodu warto z tej formy finansowego pomocy skorzystać? Przede wszystkim ze względu na szeroki obszar możliwości jak również stosunkowo wysoki pułap środków dostępnych w ramach niniejszego świadczenia. Dzięki kredytowi samochodowemu właściciel firmy może w bardzo krótkim czasie otrzymać odpowiednią ilość funduszy bez znaczenia na rozmiary danej inwestycji. W zależności od potrzeb jak również posiadanej zdolności kredytowej przedsiębiorstwo może dostać pożyczkę umożliwiającą sfinansowanie zakupu zarówno jednego pojazdu, jak również całej floty pojazdów. Jeśli w grę wchodzi ta druga możliwość, stosunkowo powszechna między innymi w branży transportowej pożyczka samochodowa jest właściwie jedynym efektywnym rozwiązaniem, w ramach jakiego właściciel firmy może pozyskać ilość pieniędzy w wysokości, która umożliwi przeprowadzenie tak kosztownej inwestycji. Kredyt samochodowy jest w tym przypadku bardzo atrakcyjną dla przedsiębiorców ewentualnością także z jeszcze jednej, zupełnie innej przyczyny. Chodzi tutaj o kwestie związane z ubezpieczeniem nabywanych pojazdów. A zatem w zwykłych realiach kupujący musiałby poszukiwać osobno atrakcyjnych zestawów ubezpieczenia AC na wolnym rynku co nie nie należało nigdy do najłatwiejszych zabiegów. Korzystając z kredytu samochodowego dostaje jednak możliwość połączenia obu usług w jedno, bardziej praktyczne jak również co najważniejsze niezwykle opłacalne świadczenie. Wynika to bowiem z faktu, iż przedsiębiorstwa specjalizujące się udzielaniem pożyczek samochodowych mają najczęściej dostępne w ofercie pakiety ubezpieczeń, wynegocjowane bezpośrednio z towarzystwami ubezpieczeniowymi, dzięki czemu są dużo bardziej atrakcyjniejsze niż analogiczne pakiety dostępne na wolnym rynku. Właściciel przedsiębiorstwa korzystający z kompleksowego rozwiązania może zatem dodatkowo zyskać tak na kosztach jak i na formalnościach. Połączenie obu poszczególnych usług w jedną oszczędza mu bowiem konieczności ciężkiego pertraktowania każdej z osobna u ubezpieczyciela co z oczywistych względów stanowi ogromny atut. Mając zatem na uwadze plusy wynikłe z takiej formy zoptymalizowania całego przedsięwzięcia warto z pewnością powyższą możliwość przemyśleć.